Ga naar hoofdinhoud. Begin van de inhoud

Veldanalyse

Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen (CKV) werkt in 2018 aan een veldanalyse om de noden en problematieken in het brede hedendaagse kunstenveld en de mogelijke antwoorden hierop scherp te stellen. Het CKV brengt de archieven van diverse actoren in kaart: wat wordt waar bewaard, in welke staat is het bewaard, in welke mate ontsloten en toegankelijk, wat is het ontwikkelingspotentieel van deze archieven, … Tevens brengt het CKV de expertises en best practices in Vlaanderen in dit veld of dienstbaar voor dit veld in kaart alsook de diverse vormen van contextualisering, maatschappelijke inbedding en activering. Aldus kan het CKV beleidsgerichte aanbevelingen formuleren en concrete acties opzetten met het oog op het beter vormen, beheren, bewaren en valoriseren van het hedendaags kunsterfgoed in Vlaanderen.

Meer info via Evi Bert: evi.bert@muhka.be of Jan Stuyck: jan.stuyck@muhka.be

VOLG CKV op Instagram via @ckvcentrum