Ga naar hoofdinhoud. Begin van de inhoud

Ensembles.org

Muhka zet in op de mogelijkheden van nieuwe media en wil haar verzamelde kennis delen. ensembles.org is een web tool – gebruikt door de hele organisatie – gericht op duurzaam digitaal beheer van informatie en inzichten. Op dit moment bevat het multimediale gegevens van meer dan 14.000 kunstwerken van meer dan 2500 kunstenaars. Nu, met deze nieuwe website en de diverse front-end applicaties, delen we alvast een substantiële selectie.

Fudong Yang – Forest Diary (2000)

Het kunstwerk ‘tot leven doen komen’ door te verbinden en te contextualiseren heeft pas zin wanneer je over de grenzen van de instellingen werkt. M HKA wil ensembles.org zo breed en internationaal mogelijk opstellen in het veld. M HKA ontwikkelde in 2015 de bestaande software verder, met als doelstelling externe partners zoals kunstenaars, archiefinstellingen of partnermusea, de mogelijkheid te bieden aan de slag te gaan met een databank die op termijn kan opengesteld worden of data kan uitwisselen met andere toepassingen (API).

Dit betekent dat M HKA op middellange termijn deze diensten beschikbaar wil stellen aan externe kleine en middelgrote organisaties in binnen – en buitenland (Ensembles As A Service / EAAS gebaseerd op Software as a Service, vaak afgekort als SaaS, ook wel eens Software on Demand genoemd, is software die als een online dienst wordt aangeboden. Gebruikers krijgen via hun internetbrowser toegang tot het platform en beheren en ontsluiten hun data via dezelfde weg. Hierbij kunnen alle functionaliteiten of applicaties die zowel de front-end en back-end bedienen als totaalpakket beschikbaar worden gesteld.

Klik hier voor verder onderzoek!