Ga naar hoofdinhoud. Begin van de inhoud

Invalshoeken

Hedendaagse kunst is een bron van inzicht en een toegangspoort tot de multipolaire wereld van vandaag. Het M HKA beschrijft in zijn collectiebeleidsplan van 2013 uitvoerig hoe zijn collectie inhoudelijk geworteld is in de eigen kunstscène, met name in de naoorlogse avant-garde in Antwerpen en Vlaanderen. Dit avant-gardistisch verleden wordt tevens gebruikt als platform om de multipolaire wereld van vandaag te bekijken.

Lees meer


Daarbij worden drie invalshoeken gehanteerd, die eveneens verankerd zijn in de historiek van de collectievorming:

  • het beeld (verschillende benaderingen van het stilstaande en bewegende beeld, maar ook het denken over het beeld dat eigen is aan kunstenaars als Luc Tuymans, David Claerbout of Yang Fudong),
  • de actie (performance art in een engere zin, maar ook kunst als ‘performatieve’ praktijk met het vermogen de werkelijkheid te veranderen, in Antwerpen startend met de happenings in de jaren 1960)
  • de maatschappij (politiek en sociaal geëngageerde kunst, maar ook kunst die haar bredere context meer indirect weerspiegelt zoals bij kunstenaars als Jef Geys, Jimmie Durham of Allan Sekula).

De collectie van het M HKA bevat vele kunstwerken van kunstenaars die perfect onder twee of drie van deze invalshoeken kunnen worden geplaatst. Beeld, actie en maatschappij kunnen ook worden opgevat als de drie assen die samen een ruimte bepalen: elk performatief kunstwerk zal ook een beeldkwaliteit hebben, een beeld heeft steeds een performatieve dimensie en elk kunstwerk heeft een maatschappelijk potentieel. Deze positionering verschaft het M HKA eigenheid en complementariteit ten overstaan van andere musea in Vlaanderen en de omliggende regio.