Ga naar hoofdinhoud. Begin van de inhoud

Voorwaarden

Deze website valt onder beheer van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen. Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande disclaimer.

De informatie die je op deze website vindt, is vrij van rechten, tenzij anders aangegeven. Deze informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik overgenomen worden.

Verder gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (beeld, geluid en andere toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijk goedkeuring onderworpen. Tenzij anders vermeld, zijn alle gebruikte afbeeldingen afkomstig uit het beeldarchief van het Muhka. Voor wat betreft afbeeldingen uit andere collecties heeft het museum getracht alle rechthebbenden te achterhalen, in te lichten en de rechten te klaren. Als er desondanks bepaalde vermeldingen van eigenaar, rechthebbende of copyright onjuist of onvolledig zijn, gelieve contact op te nemen via info@muhka.be.

Het Muhka is niet aansprakelijk voor schade als geval van onjuistheden of problemen inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede technische storingen. Het Muhka kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het doorklikken naar websites of andere informatiebronnen waarnaar deze website verwijst.