Ga naar hoofdinhoud. Begin van de inhoud

Aanwinsten 2013

In 2013 kende de collectie een versterking van de internationale avant-garde uit onze regio in de jaren zestig en zeventig met nadruk op performativiteit en maatschappijkritisch engagement. Zo werd de collectie naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Kunst uit Antwerpen 1958-1962’ uitgebreid met een remake van de installatie Groentenkisten van referentiekunstenaar Jan Henderikse. Van Cherica Convents verwierf het museum de rechten voor het tonen van een documentaire film over het project Jacob’s Ladder van Gordon Matta-Clark. Van de Kroatische kunstenaar Ivan Kožarić verwierf het museum een tiental grafieken en zeefdrukken bijkomend aan de recente aanwinsten van deze kunstenaar de voorbije jaren, waardoor het ensemble beter gestoffeerd is. Het kleine ensemble rond concrete en visuele poëzie werd dit jaar uitgebreid met de 5 eerste langspeelfilms van de Italiaanse kunstenaar Sarenco.

Lees meer

In 2013 werden ook kunstwerken verworven van meer recente kunstenaars die in de daaropvolgende periode op deze avant-garde traditie hebben voortgebouwd. Met betrekking tot Guillaume Bijl kon het museum in 2013 het ensemble uitbreiden met uitgewerkte scripts in woord en beeld, zogenaamde Behandelingen. Deze werken liggen aan de basis van Bijls latere ’transformatie-installaties’. Ook het ensemble van de jonge kunstenaar Vaast Colson werd verfijnd met een aantal kleinere werken, edities en multiples. Naar aanleiding van de collectiepresentatie Het karakter van de collectie voerde hij voor de derde keer zijn werk To retitle an object daily during the course of a show uit. Gedurende een maand gaf Colson een banaal object, dit keer een merchandising ‘Micky Mouse’ figuur uit de Vrielynck Collectie dagelijks een nieuwe titel. De collectie voor de kunst die na de neo-avantgardetijd in Vlaanderen overgaat in een gesofisticeerde beeldproblematisering werd wat betreft de kernfiguren, als voor recentere ontwikkelingen, verder versterkt. Van Tuymans werd het ensemble edities met een aantal grafieken vervolledigd. Met het verwerven van 3 tekeningen werd het ensemble van Claerbout beter gestoffeerd. Ook hier kon het museum werk verwerven van een jongere kunstenaar uit de regio die in de lijn van de beeldbevraging kan worden gezien, m.n. Rinus Van De Velde.

In 2013 kon het museum de opportuniteit niet voorbij laten gaan een belangrijk werk te verwerven van de Peruviaanse referentiekunstenaar Teresa Burga. De installatie Autorretrato. Estrectura. Informe, 9.6.72 was Teresa Burga’s belangrijkste tentoonstelling uit de jaren ’70. In dit omvangrijke project gebruikte Burga haar eigen lichaam om een medische kaart van zichzelf te maken. Het bestaat uit tekeningen van haar profiel en foto’s van haar gezicht, een hartfilmpje en een licht die haar hartfunctie weergeven en een biochemische bloedanalyse. Ondanks het feit dat het project met veel scepsis werd ontvangen in Lima, is het zonder twijfel een van de belangrijkste artistieke ondernemingen uit deze tijd. Autorretrato was (en is) niet alleen een ironische reflectie op het traditionele idee van het “zelfportret”, maar vormt ook een kritiek op processen die erop uit zijn het individu te normaliseren. ( Miguel A. López, tentoonstellingsflyer “Teresa Burga”, Galerie Barbara Thumm, Berlijn, 2012).

Van de recent overleden kunstenaar Allan Sekula verwierf het museum de bijzondere installatie The Dockers’ Museum, dat reeds getoond werd in de tentoonstelling Ship of Fools in 2010, en waar het museum sinds 2011 al gedeeltelijk eigenaar van was. Deze installatie is een seminale verzameling van door Sekula samengestelde kleine voorwerpen die inzichten bieden in de fundamentele positie van zeelui en havenwerkers. Deze verzamelde ‘voorwerpen’ worden niet opgevat als kunstwerken, maar ze contextualiseren Sekula’s fotografie, terwijl deze op hun beurt Sekula’s voortdurende activiteit van het verzamelen thematiseren. Via het topstukkenfonds van de Vlaamse Gemeenschap verwierf de Vlaamse Overheid in 2012 het Archief Panamarenko, dat in 2013 aan het M HKA in bewaring werd gegeven. Daarnaast verwierf het museum ook enkele kleinere werken, edities en multiples van diverse kunstenaars.